Alankarams
Source: Hamsa Raghuvir
Ana Lēkara
composer: Purandara Dasa
ragam: Suddha Sāveri
talam: Triputa
Bālasubrahmanyam Bhajēham
composer: Muthuswami Dikshitar
ragam: Surutti
thalam: Adi
Birāna Varālichi
Composer: Shyama Shastri
Ragam: Kalyani
Talam: Rupakam
Brindavana Lola Govinda
author: Sri Paada Pinakapaani
gathi: Chaturasra
maargam: Athi Chitra Thama
ragam: Kalyani
source: Pallavi Gaana Sudha
talam: Chaturasra Jaathi Rupakam
Brōva Bhārama
composer: Saint Thyagaraja
ragam: Bahudari
thalam: Dēsādi
Calamu Sēyanēla
composer: Lalgudi Jayaraman
language: Telugu
ragam: Valaji
thalam: Adi
Chala Mēla Jēsē vaiyya
composer: Mūlai Veedu Rangaswāmy Nattuvanār
ragam: Nāttai Kuranji
talam: Adi
Chalamēla Jēsēvu Rā
composer: Tiruvotriyūr Thyāgaiyer
ragam: Durbar
talam: Adi
Chalamēla Jēsēvura
composer: Sri Swāthi Thirunāl Maharājā
ragam: Shankarabharanam
talam: Khanda Jāthi Ata
Deena Janāvana
composer: Saint Thyagaraja
ragam: Bhūpālam
thalam: Adi
Devi Lakshmi
ragam: Mohanam
thalam: Adi
Duduku Gala
composer: Thyagaraja
ragam: Goulai
thalam: Adi
Durga Devi Durita NivĀrini
ragam: Aarabhi
thalam: Adi
Endarō Mahānubhāvulu
composer: Thyagaraja
ragam: Sree
thalam: Adi
Enthō Prēma
composer: Pallavi Gōpālaiyer
ragam: Surutti
talam: Adi
Ēra Nāpai
composer: Patnam Subramania Iyer
ragam: Thōdi
talam: Adi
Ēra Nāpai Intha Kopamēla
composer: Patnam Subramaniam Iyer
ragam: Mukhari
talam: Adi
Ethavunara
composer: Saint Thyagaraja
ragam: Kalyani
thalam: Adi
Evvari Bodhana
composer: Patnam Subramaniam Iyer
ragam: Aboghi
talam: Adi
Evvaru Rā
composer: Saint Thyagaraja
ragam: Mohanam
thalam: Misra Chaapu
Hari Hara Putram
composer: Muthuswami Dikshitar
ragam: Vasantha
thalam: Khanda Ekam
Hirańmayīm Lakshmim
composer: Muthuswami Dikshitar
ragam: Hindolam
thalam: Rupakam
Intha Chalamu
composer: Veenai Kuppaiyer
ragam: Begada
talam: Adi
Intha Mōdi
composer: Tiruvotriyūr Thyāgaiyer
ragam: Sāranga
talam: Adi
Jagadananda Kaaraka
composer: Thyagaraja
ragam: Naatai
thalam: Adi
Jagu Seyya
author: Sri Paada Pinakapaani
gathi: Chaturasra
maargam: Athi Chitra Thama
ragam: Thodi
source: Pallavi Gaana Sudha
talam: Chaturasra Jaathi Rupakam
JalajAkshi
composer: Mānambuchāvadi Venkatasubbaiyer
ragam: Hamsadhwani
talam: Adi
Jānaki Ramana
composer: Saint Thyagaraja
ragam: Sudha Seemanthini
thalam: Adi
Janani Ninnu Vina
composer: Shyama Shastri
ragam: Reethi Goula
thalam: Misra Chapu
Kamala Jaadala
ragam: Kalyani
thalam: Triputa
Kamala Sulōchana
ragam: Ananda Bhairavi
thalam: Adi
kana kana Ruchi Raa
composer: Thyagaraja
ragam: Varali
thalam: Adi
Kanakāngi
composer: Pallavi Gopālaiyer
ragam: Thodi
talam: Khanda Jāthi Ata
Karunimpa Idi
composer: Tiruvotriyūr Thiyāgaiyer
ragam: Sahana
talam: Adi
Kereya Neeranu
composer: Purandara Dasa
ragam: Malahari
talam: Triputa
Kunda Gowra
composer: Purandara Dasa
ragam: Malahari
talam: Rupakam
Mā Jānaki
composer: Saint Thyagaraja
ragam: Kambodhi
thalam: Dēsādi
Maguva Ninnē
composer: Veenai Kuppaiyer
ragam: Nārāyanagoulai
talam: Khanda Jāthi Ata
Mākēlarā Vicāramu
composer: Saint Thyagaraja
ragam: Ravichandrika
thalam: Dēsādi
Māmava Sada
composer: Swathi Thirunal
ragam: Kānada
thalam: Rupakam
Mānamu Lēda
composer: Saint Thyagaraja
ragam: Hamir Kalyani
thalam: Adi
Manasu Swādhīnamaina
composer: Saint Thyagaraja
ragam: Shankarabharanam
thalam: Misra Chaapu
Manavinālakincha
composer: Saint Thyagaraja
ragam: Nalinakānti
thalam: Dēsādi
Mandhara Dhara Rey
composer: Paidala Gurumurti Shastri
ragam: Kambhoji
talam: Adi
Mārga Sahāyēshwara
Composer: Muthuswamy Dikshithar
Ragam: Kaasi Rāmakriya
Talam: Misra Chaapu
Marugēlarā
composer: Saint Thyagaraja
ragam: Jayantasri
thalam: Dēsādi
0 - 50